Privaatsus

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted EkspressJobis

Mis on kliendiandmed?
Kliendiandmed on igasugune info, mis on meile oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, isikukood, kontaktandmed, tehingute andmed).

Mis on kliendiandmete töötlemine?
Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendi andmetega tehtav toiming (sealhulgas kliendiandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, kustutamine).

Mis on kliendiandmete töötlemise eesmärk?
Töötleme kliendiandmeid selleks, et:
täita kliendiga sõlmitud lepingut;
kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule);
paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda sobivaid, kvaliteetseid teenuseid;
täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

Millistel juhtudel avaldame kliendiandmeid?
Avaldame kolmandale isikule kliendiandmeid ainult juhul, kui oleme saanud selleks lepingus või muul viisil fikseerituna kliendi nõusoleku või kui andmete avaldamist nõutakse meilt seaduse alusel.

Avaldame kliendiandmeid:
Ekspress Meedia AS-ga samasse kontserni kuuluvatele isikutele;
muudele kolmandatele isikutele, kui klient on rikkunud lepingut. Seejuures avaldame ainult infot, mis on seotud lepingu rikkumisega.

Kuidas kasutame kliendiandmeid teenuste pakkumisel?
Saadame klientidele nii EkspressJob kui ka teiste Ekspress Meedia AS-ga samasse kontserni kuuluva isikute pakkumisi.
Võime klientidele edastada pakkumisi, mille on teinud meie hoolikalt välja valitud koostööpartnerid. Koostööpartner ei saa oma kasutusse kliendiandmeid, kui klient ei ole väljendanud konkreetset huvi koostööpartneri kauba või teenuse vastu.
Kliendid võivad meiega igal ajal ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada.

Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?
Kliendil on õigus tutvuda ja muuta oma kliendiandmetega registreerudes EkspressJobi veebikeskonda või võttes ühendust EkspressJobiga e-posti margit.laasnurm@ekspressmeedia.ee vahendusel või telefoni 661 3336 kaudu. Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, peab klient oma andmeid parandama või sellest meile kohe teatama (e-posti margit.laasnurm@ekspressmeedia.ee vahendusel või telefoni 661 3336 kaudu).
Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmetekaitse seadust või muust õigusaktist.

Kust saab täiendavat infot kliendiandmete töötlemise kohta?
Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, helistage meie klienditoe telefonil 661 3336 või kirjutage e-posti aadressil margit.laasnurm@ekspressmeedia.ee